ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВИСИНИ
към Международна фондация "Св. св. Кирил и Методий"
02/ 846 72 17; 02/ 846 72 98
edperspectives@abv.bg
TOEFL
SAT
GRE
GMAT
IELTS
Cаmbridge certificates
Business English
ILEC
Медицински английски
Курсове матури
Курсoве за ученици
Английски език
Немски език
Испански език
Руски език
Японски език
Аз мога повече
За бизнес клиенти
GMAT
Graduate Management Admission Test

Курс по GMAT
Брой часове: 64 уч. ч. (36 уч. ч. Verbal и 28 уч. ч. Math)
Цена: 372 лв.
Продължителност: 5 седмици
Занятия: вечерни и съботно-неделни

Курсът за подготовка на GMAT включва 64 учебни часа, от които 36 учебни часа работа върху секциите, проверяващи езиковите знания, включително Writing-уменията и 28 уч. ч. - Mathematics. Курсистите правят допълнително 3 теста в компютърната зала, планирани индивидуално и неограничен брой тестове извън програмата на курса. Курсистите усвояват задълбочени знания и умения, необходими за успешно справяне с математическата и английска част на теста, както и основните структури и модели за писане на есе. Подготовката за писане на есе спомага за отличното разработване на двете есета в теста.

Повече за теста:
GMAT (Graduate Management Admission Test) е стандартизиран компютърен тест за следдипломна квалификация в областта на бизнеса и мениджмънта - кандидати за MBA-програми (специалността “Магистър по бизнес администрация”) или други програми по мениджмънт и финанси. GMAT измерва основните знания по английски език, математика и уменията за аналитично писмено изразяване. Състои се от три части: езикова секция, математическа секция и аналитична секция, включваща 2 аналитични есета. Резултатите от теста имат давност 5 години.

Информация за всичко, свързано с регистрацията за изпита и изпитните дати, можете да намерите на www.mba.com
Адрес:
гр. София, ул. "Васил Априлов" №3
Телефон:
02/ 846 72 17, 846 72 98
Имейл:
edperspectives@abv.bg