ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВИСИНИ
към Международна фондация "Св. св. Кирил и Методий"
02/ 846 72 17; 02/ 846 72 98
edperspectives@abv.bg
TOEFL
SAT
GRE
GMAT
IELTS
Cаmbridge certificates
Business English
ILEC
Медицински английски
Курсове матури
Курсoве за ученици
Английски език
Немски език
Испански език
Руски език
Японски език
Аз мога повече
За бизнес клиенти
Курсове по Английски език

Английски и немски език – 20 уч.ч. с
NATIVE SPEAKER

Промоционални цени!

Курсовете по английски език се провеждат по системите UPSTREAM, OUTCOMES, PRIMETIME, LIFE, разпределени в пет нива:

• A1 / Elementary - 495 лв.
• A2 / Pre-Intermediate - 495 лв.
• B1 / Intermediate - 495 лв.
• B2 / Upper-Intermediate - 495 лв.
• C1/ Advanced - 525 лв.
* цената не включва учебни материали

Брой часове: 120 уч. ч.
Продължителност: 3 месеца
Занятия: вечерни и съботно-неделни

Английски език
Курсовете по английски език се провеждат по системите UPSTREAM, OUTCOMES, PRIMETIME, LIFE, разпределени в пет нива:

• A1 / Elementary - 290 лв.
• A2 / Pre-Intermediate - 340 лв.
• B1 / Intermediate - 395 лв.
• B2 / Upper-Intermediate - 395 лв.
• C1 / Advanced - 435 лв.
* цената не включва учебни материали
* цената не включва учебни материали

Брой часове: 100 уч. ч. /ниво Advanced - 120 уч. ч./
Продължителност: 2,5-3 месеца
Занятия: вечерни и съботно-неделни

Системата е предназначена за хора, които учат английски език от начално до най-високо ниво. Всяко ниво осигурява системна подготовка в четири езикови умения - слушане, говорене, четене и писане. На всички, успешно преминали курса на обучение се издава сертификат, който удостоверява завършването на съответното ниво по Европейската езикова рамка.

Нивото се определя с безплатен входящ тест!

Курс по Разговорен английски език с Брент Сандерс
Брой часове: 20 уч. ч.
Продължителност: 4 седмици
Занятия: вечер от 18.00 часа

Заниманията се провеждат два пъти в седмицата по 3 учебни часа. Минимално ниво за включване в група Intermediate.
Адрес:
гр. София, ул. "Васил Априлов" №3
Телефон:
02/ 846 72 17, 846 72 98
Имейл:
edperspectives@abv.bg