ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВИСИНИ
към Международна фондация "Св. св. Кирил и Методий"
02/ 846 72 17; 02/ 846 72 98
edperspectives@abv.bg
TOEFL
SAT
GRE
GMAT
IELTS
Cаmbridge certificates
Business English
ILEC
Медицински английски
Курсове матури
Курсoве за ученици
Английски език
Немски език
Испански език
Руски език
Японски език
Аз мога повече
За бизнес клиенти
КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОГРАМА "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Програмата се удължава до 31 Август 2015 година.

Школата на Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий” - Образователни висини е доставчик на обучение по ключова компетентност английски език по програмата „Аз мога повече”.

За да кандидатствате за одобрение по програмата за безплатни курсове, трябва да направите няколко много важни стъпки:
1. Да проверите вашето право да се обучавате по тази програма в бюрата по труда или на сайта на Агенцията по заетостта.
2. Втора основна стъпка е да отидете в бюрото по труда по местоживеене или месторабота и да подадете Вашето заявление. След разглеждане в съответните срокове, Вие получавате отговор, че сте одобрени за получаване на ваучер за курса.
3. Третата стъпка е да вземете своето уведомление от бюрото по труда, където сте кандидатствали и в съответния срок да намерите обучаваща институция, с която да сключите договор. Ако сте получили уведомление, че сте одобрен, но не сте намерили обучаваща институция, можете да отидете във Вашето Бюрото по труда и там ще го заверят за следващ месец.Ако си изберете нас за доставчик (обучаваща организация), трябва да дойдете и да донесете валидно уведомление, което ще заверим и подпечатаме. Ако сте изучавали английски език, ще направите безплатен входящ тест, за да определим кое е Вашето ниво и ще бъдете разпределен в съответната група.

Планираме четири стартови нива:
А1 – А2 – В1
А2 – В1 – В2
В1 - В2 - С1
В2 - С1 – С2

Програмата покрива 300 учебни часа, разпределени в различни графици като Вие ще изберете най-удобния за Вас.

Продължителността на обучението е 7 – 8 месеца.

Обучението по програмата се провежда вечер – от 18 -18.30 и в събота и неделя.Вечерните занимания са по 4 учебни часа.

Два пъти и три пъти седмично в делнични дни.

Предлагаме и само съботно - неделни групи – от 9.00 ч. и от 13.30 ч. – по 6 уч. часа.

Обучението ще се провежда на следните адреси:
- ул. „Васил Априлов” 3 – срещу парка „Заимов”, близо до Театър „София”, Софийския университет и Паметника на Васил Левски;
- бул. „Янко Сакъзов” 20 – до ъгъла с ул. „Кракра” /съвсем близо до паметника на Васил Левски/


► Ако работите във фирма, в която има 10 и повече желаещи за обучение по английски език със сходно ниво, можем да проведем обучението и по месторабота. Свържете се с нас, за да обсъдим подробностите.
Адрес:
гр. София, ул. "Васил Априлов" №3
Телефон:
02/ 846 72 17, 846 72 98
Имейл:
edperspectives@abv.bg