ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВИСИНИ
към Международна фондация "Св. св. Кирил и Методий"
02/ 846 72 17; 02/ 846 72 98
edperspectives@abv.bg
TOEFL
SAT
GRE
GMAT
IELTS
Cаmbridge certificates
Business English
ILEC
Медицински английски
Курсове матури
Курсoве за ученици
Английски език
Немски език
Испански език
Руски език
Японски език
Аз мога повече
За бизнес клиенти
Business English

Курс по Business English - 2 нива
Продължителност: 100 уч. ч. на ниво
Цена: 470 лв. за ниво
Продължителност: 2 – 3 месеца за ниво
Занятия: вечерни и съботно-неделни

За курсистите, които желаят да се явят на изпит за сертификат BEC, предлагаме допълнителен осемчасов модул.

Повече за курса
Системата, която използваме е "Intelligent Business” - съвместно издание на издателство "Pearson-Longman" и списанието "The Economist". Тя включва работна тетрадка и помагало с автентични бизнес задачи, които доразвиват комуникативните умения на курсистите. Учебният материал е организирани около статии от списанието"The Economist", което помага на курсистите да усвоят ключови понятия от езика на бизнеса, основните тенденции в развитието на международния бизнес, както и особености на бизнеса в различните култури. Упражненията, развити около централната тема на всеки урок, дават възможност за преговор и практикуване на важни граматически и лексикални категории както говоримо, така и писмено. Програмата обучава в ключови комуникативни стратегии, осигурява необходимата за тях лексика и създава умения за решаване на казуси, което гарантира на курсистите успешно справяне в съвременната работна среда.

За бизнес партньори, желаещи обучението на служителите да се извърши по месторабота в удобно време и интензивност, предлагаме тази възможност, като условията за обучение и цената се съгласуват и оформят с договор. Ще изпратим наш представител, който ще проведе входящ тест за служителите на фирмата, след което ще предложим най-подходящите учебни програми.

За курсистите, които желаят да се явят на изпит за сертификат BEC, предлагаме допълнителен осемчасов модул.

Адрес:
гр. София, ул. "Васил Априлов" №3
Телефон:
02/ 846 72 17, 846 72 98
Имейл:
edperspectives@abv.bg